Kunst uit Burkina Faso

Deze unieke bronzen beeldjes worden gemaakt door de plaatstelijke bevolking van Burkina Faso. Het zijn krachtige beelden met veel symboliek, vrouw en kind worden in een sierlijke vorm verwerkt. Het ambacht van het bronsgieten vloeit voort uit een eeuwenlange Burkinese traditie die van vader op zoon wordt overgedragen. Bij de vervaardiging van de beelden in de ateliers werkt men daarom veelal in familieverband.

De beeldjes worden gemaakt volgens de “cire perdue / verloren was” methode.   Het beeld wordt eerst handmatig gemaakt in was, waarna een mal wordt gemaakt van klei vermengd met mest.  Daarna wordt de was gesmolten en het vloeibaar gemaakte brons wordt hierin gegoten. Met de opbrengst van zo één beeldje kan een Burkinees gezin voedsel kopen voor één week.

Een mooie selectie van deze prachtige unieke kunstwerken uit Burkina Faso zijn bij GoeieHoop te koop.

"Bij aankoop van deze kunstwerken plant u bomen in de woestijn en steunt u het project van www.ozg.be"